BUKURIA 3-DIMENSIONALE në kirurgjine plastike - Acıbadem Healthcare Services (AL)
BUKURIA 3-DIMENSIONALE në kirurgjine  plastike

BUKURIA 3-DIMENSIONALE në kirurgjine plastike

Pyesni veten si do te dukeni pas kryerjes se kirurgjise plastike? Pergjigjja per te shuar kuriozitetin tuaj eshte e fshehur ne tekniken imazherike 3-dimensionale  per kirurgjine plastike faciale.

Teknika imazherike 3-dimensionale (3D), e cila ka siguruar  lehtësi të madhe  për kirurgët plastikë, gjithashtu siguron për pacientët të cilët do t’i nënshtrohen procedurave njohuri rreth rezultateve. Profesor Halil İbrahim Canter, një mjek i kirurgjise rindërtuese ,estetike, plastike në spitalin Acıbadem Bakırköy, ndau me ne detajet mbi imazherinë  3D të fytyrës, teknikë që ka shumë përparësi kur bëhet fjalë për arritjen e asaj që dëshirohet më së shumti.

Çfarë lloj teknologjie është imazheria 3D?

Fytyrat e njeriut kanë anatomi shumë komplekse. Ka  gjithmonë një diferencë gabimi midis  procedures kirurgjikale e cila  planifikohet në bazë të informacioneve të fituara nga vlerësimi i një fotografie të vetme dhe asaj te planifikuar nepermjet ekzaminimit fizik,. Për më tepër, është e domosdoshme që ne t’ju mundësojmë pacientëve të traumave që të rifitojnë  sa më shumë gjendjen e tyre të mëparshme, si dhe të mbajnë gjurmët e ndryshimeve që ndodhin gjatë procedurave të pacientëve të trajtuar thjesht për shkaqe kozmetike dhe ri-planifikimit të procedurës në përputhje me ecurinë e operacionit të pacientit. Prandaj, dokumentacioni fillestar është shumë i rëndësishëm. Me anë të teknologjive të avancuar, tani mund të marrim imazhe nëpërmjet shiritit imazherik të indeve të buta dhe të konturit të kockave të siguruara nga pajisjet e Tomografisë Kompjuterike 3D  dhe me imazhet e siguruara nga kamerat 3D. Ne i përdorim këto imazhe në procedurat e planifikimit dhe kryerjes së kirurgjisë.

 KUR ESHTE I NEVOJSHEM  PERDORIMI I KESAJ TEKNOLOGJIE?

Teknologjia 3D- CT ka ekzistuar për shumë vite, por aftësitë e saj kanë ndryshuar vazhdimisht. Fillova të përdor një sistem me këtë teknologji në vitin 2005. Në ato kohë, isha duke përdorur versionin e shtatë të sistemit; Tani, kemi versionin e gjashtëmbëdhjetë. Aftësitë e teknologjisë bazohen në prova të forta shkencore dhe këto vazhdojnë të shtojnë fuqinë e teknologjisë. Prandaj, besimi ynë në CT – 3D rritet me kalimin e ditëve.

Çfarë përparësish ka teknologjia?

estetik_2 (7)Imazhet  3D në kirurgjinë plastike të fytyrës nuk përdoren vetëm për qëllime të dokumentacionit të pacientit. Aktualisht, është gjithashtu e mundur të planifikohen operacionet në mënyrë të përmirësuar përmes përdorimit të imazheve digjitale 3D  dhe ndërfaqeve të programeve të ndryshme. Zhvillimet e fundit kanë sjellë edhe printera 3D . Printerët titan 3D në treg bëjnë të mundur që ne të krijojmë modele solide të indeve të pacientëve dhe të provojmë prerjet që duhet të kryhen gjatë operacionit në këto modele. Printerët gjithashtu bëjnë të mundur që kirurgët të kryejnë  fiksimin e  pllakave 3D specifike për prodhimtari dhe mouldet 3D të prerjes, të cilat përdoren për mbajtjen e kockave të pacientëve gjatë operacionit dhe simulimin e shkurtimeve të kockave  që duhet të kryhen tek pacienti para operacionit. Implantet e kockave që synojnë të sigurojnë sipërfaqen e konturit  me qëllime kozmetike, gjithashtu mund të planifikohen dhe prodhohen paraprakisht.  Me fjalë të tjera, këto teknologji sigurojnë që asgjë të mos i mbetet rastësisë. Në këtë mënyrë, kirurgët përdorin matje të sakta matematikore gjatë planifikimit preoperativ dhe kryejnë operacione ashtu siç është planifikuar.

“Meqenëse sistemet imazherike 3D sigurojnë që procedurat që konsiderohen të jenë” të pamundura “ose” joefektive “të realizohen mrekullisht, ato luajnë një rol të madh në operacionet kozmetike dhe rindërtuese. Këto sisteme janë tani në mesin e elementeve të pazëvendësueshëm në kirurgjinë e fytyrës. “

Cila është rrjedha e procesit para një operacioni që do të kryhet me imazherinë 3D?

Gjëja e parë që duhet të përcaktohet është nëse procedura do të përfshijë indet e buta dhe strukturat e kockave. Nëse kufizohet në indet e buta, dobia e CT zhduket, sepse përdorimi i saj e ekspozon pacientin në rrezatim për asnjë arsye të mirë. Është e mundur që të përdoren CT 3D për qëllime mjekësore, por imazhet e njëjta sipërfaqësore mund të merren edhe me përdorimin e kamerave 3D. Sapo të fitohen, imazhet e tilla mund të përdoren për rhinoplasti ose matjen e disa pikave kirurgjike estetike dhe llogaritjen e volumit të tyre. Nga ana tjetër, skaneri CT është thelbësor për procedurat që përfshijnë strukturat e kockave.

Në cilat fusha janë më të përdorura teknologjitë?

Përdoren  shpesh për rindërtimin e nofullës dhe të qepallave. Teknologjia përdoret gjithashtu për dokumentimin e matjeve të kirurgjisë rindërtuese tek pacientët me buzët edhe palatet e çara dhe tek pacientët të cilët kanë probleme të tilla si veshët e zhdukur ose të shquar. Një fushë tjetër në të cilën teknologjia është e dobishme është kirurgjia kozmetike për ata që dëshirojnë të përmirësojnë hundët dhe fytyrat e tyre me materiale mbushëse.

A konsultoheni edhe me pacientin që do të kryejë një operacion?

Ndërsa i ndaj fotografitë që marrin me vetë pacientët, ende kam disa rezerva për t’i treguar rezultatet e simulimit. Kur i tregojmë  pacientëve simulimet elektronike në kompjuter, kjo perceptohet si një zotim për rezultatet që duhet të fitohen dhe mendohet se thjesht duhet ta bëjnë. Megjithatë, për shkak të ndërlikimeve kirurgjikale që mund të lindin gjatë procedurës, unë nuk e konsideroj dhënien e premtimeve të tilla si gjëne  e duhur, veçanërisht kur përfshihem ne  operacione të komplikuara. Nga ana tjetër, i përdor shumë imazhet në fjalë gjatë planifikimit të operacionit dhe i informoj pacientët se imazhet e tyre do të përdoren për këto qëllime. Nëse ata dëshirojnë, unë gjithashtu u jap atyre imazhe të prodhuara pas operacionit.  Ka raste kur unë nuk preferoj të ndaj fazat e ndërmjetme të planeve. Në raste të tjera, i tregoj pacientëve veçanërisht ato për kirurgji rindërtuese, disa simulime për t’i ndihmuar ata të kuptojnë se çfarë do të ndodhë gjatë fazave të ndërmjetme. Kjo iu  siguron pacientëve njohuri më të mirë për procedurën, si dhe informacione lidhur me periudhën e rimëkëmbjes postoperative.

Në kirurgjinë plastike, motivimi i pacientit para se të bëhet operacioni ndikon në shkallën e suksesit të procedurës.

Cilat janë dallimet teknike të imazherisë 3D krahasuar me CT?

Në jetën e përditshme, keni nevojë për të dyja sytë tuaj për të perceptuar thellësinë.  Në mënyrë të ngjashme me këtë, nuk mund të arrini imazhe tre dimensional nëse nuk përdorni dy lente në të njëjtën kohë. Imazhet e marra nëpërmjet një lenteje  të vetme duhet  të jenë dy dimensionale. Precizioni  mund të rritet vetëm duke rritur numrin e lenteve. Sistemi i fotografisë tre-dimensionale ne përdorim prodhon imazhe nga kënde të ndryshme me një total prej gjashtë kamerash në të njëjtën kohë. Softueri i kompjuterit, i cili vepron në sfond, kombinon të gjitha imazhet dhe i kthen ato në sipërfaqe tre dimensionale. CT, nga ana tjetër, është pak më ndryshe. Rrezet X ofrojnë imazhe kryq seksionale gjatë kalimit të tyre. Kur të gjitha këto imazhe janë vendosur në krye të njëra-tjetrës, ato prodhojnë një masë, ashtu si një kuvertë kartash. CT punon në një mënyrë të ngjashme. Megjithatë, në CT, imazhi pjesa më e madhe që është fituar kthehet në të dhëna digjitale të cilat mund të përdoren kudo. Ju mund t’i përdorni këto të dhëna për imazhet e fotografive 3D për të mbivendosur imazhet 3D të CT ose për të kuptuar se si një ndryshim që do të bëni në një do të ndikojë te tjetri.

 Çfarë përparësish ka teknologjia?

Imazhet  3D në kirurgjinë plastike të fytyrës nuk përdoren vetëm për qëllime të dokumentacionit të pacientit. Aktualisht, është gjithashtu e mundur të planifikohen operacionet në mënyrë të përmirësuar përmes përdorimit të imazheve digjitale 3D  dhe ndërfaqeve të programeve të ndryshme. Zhvillimet e fundit kanë sjellë edhe printera 3D . Printerët titan 3D në treg bëjnë të mundur që ne të krijojmë modele solide të indeve të pacientëve dhe të provojmë prerjet që duhet të kryhen gjatë operacionit në këto modele. Printerët gjithashtu bëjnë të mundur që kirurgët të kryejnë  fiksimin e  pllakave 3D specifike për prodhimtari dhe mouldet 3D të prerjes, të cilat përdoren për mbajtjen e kockave të pacientëve gjatë operacionit dhe simulimin e shkurtimeve të kockave  që duhet të kryhen tek pacienti para operacionit. Implantet e kockave që synojnë të sigurojnë sipërfaqen e konturit  me qëllime kozmetike, gjithashtu mund të planifikohen dhe prodhohen paraprakisht.  Me fjalë të tjera, këto teknologji sigurojnë që asgjë të mos i mbetet rastësisë. Në këtë mënyrë, kirurgët përdorin matje të sakta matematikore gjatë planifikimit preoperativ dhe kryejnë operacione ashtu siç është planifikuar.

“Meqenëse sistemet imazherike 3D sigurojnë që procedurat që konsiderohen të jenë” të pamundura “ose” joefektive “të realizohen mrekullisht, ato luajnë një rol të madh në operacionet kozmetike dhe rindërtuese. Këto sisteme janë tani në mesin e elementeve të pazëvendësueshëm në kirurgjinë e fytyrës. “

Cila është rrjedha e procesit para një operacioni që do të kryhet me imazherinë 3D?

estetik (7)Gjëja e parë që duhet të përcaktohet është nëse procedura do të përfshijë indet e buta dhe strukturat e kockave. Nëse kufizohet në indet e buta, dobia e CT zhduket, sepse përdorimi i saj e ekspozon pacientin në rrezatim për asnjë arsye të mirë. Është e mundur që të përdoren CT 3D për qëllime mjekësore, por imazhet e njëjta sipërfaqësore mund të merren edhe me përdorimin e kamerave 3D. Sapo të fitohen, imazhet e tilla mund të përdoren për rhinoplasti ose matjen e disa pikave kirurgjike estetike dhe llogaritjen e volumit të tyre. Nga ana tjetër, skaneri CT është thelbësor për procedurat që përfshijnë strukturat e kockave.

Në cilat fusha janë më të përdorura teknologjitë?

Përdoren  shpesh për rindërtimin e nofullës dhe të qepallave. Teknologjia përdoret gjithashtu për dokumentimin e matjeve të kirurgjisë rindërtuese tek pacientët me buzët edhe palatet e çara dhe tek pacientët të cilët kanë probleme të tilla si veshët e zhdukur ose të shquar. Një fushë tjetër në të cilën teknologjia është e dobishme është kirurgjia kozmetike për ata që dëshirojnë të përmirësojnë hundët dhe fytyrat e tyre me materiale mbushëse.

A konsultoheni edhe me pacientin që do të kryejë një operacion?

Ndërsa i ndaj fotografitë që marrin me vetë pacientët, ende kam disa rezerva për t’i treguar rezultatet e simulimit. Kur i tregojmë  pacientëve simulimet elektronike në kompjuter, kjo perceptohet si një zotim për rezultatet që duhet të fitohen dhe mendohet se thjesht duhet ta bëjnë. Megjithatë, për shkak të ndërlikimeve kirurgjikale që mund të lindin gjatë procedurës, unë nuk e konsideroj dhënien e premtimeve të tilla si gjëne  e duhur, veçanërisht kur përfshihem ne  operacione të komplikuara. Nga ana tjetër, i përdor shumë imazhet në fjalë gjatë planifikimit të operacionit dhe i informoj pacientët se imazhet e tyre do të përdoren për këto qëllime. Nëse ata dëshirojnë, unë gjithashtu u jap atyre imazhe të prodhuara pas operacionit.  Ka raste kur unë nuk preferoj të ndaj fazat e ndërmjetme të planeve. Në raste të tjera, i tregoj pacientëve veçanërisht ato për kirurgji rindërtuese, disa simulime për t’i ndihmuar ata të kuptojnë se çfarë do të ndodhë gjatë fazave të ndërmjetme. Kjo iu  siguron pacientëve njohuri më të mirë për procedurën, si dhe informacione lidhur me periudhën e rimëkëmbjes postoperative.

Në kirurgjinë plastike, motivimi i pacientit para se të bëhet operacioni ndikon në shkallën e suksesit të procedurës.

Cilat janë dallimet teknike të imazherisë 3D krahasuar me CT?

Në jetën e përditshme, keni nevojë për të dyja sytë tuaj për të perceptuar thellësinë.  Në mënyrë të ngjashme me këtë, nuk mund të arrini imazhe tre dimensional nëse nuk përdorni dy lente në të njëjtën kohë. Imazhet e marra nëpërmjet një lenteje  të vetme duhet  të jenë dy dimensionale. Precizioni  mund të rritet vetëm duke rritur numrin e lenteve. Sistemi i fotografisë tre-dimensionale ne përdorim prodhon imazhe nga kënde të ndryshme me një total prej gjashtë kamerash në të njëjtën kohë. Softueri i kompjuterit, i cili vepron në sfond, kombinon të gjitha imazhet dhe i kthen ato në sipërfaqe tre dimensionale. CT, nga ana tjetër, është pak më ndryshe. Rrezet X ofrojnë imazhe kryq seksionale gjatë kalimit të tyre. Kur të gjitha këto imazhe janë vendosur në krye të njëra-tjetrës, ato prodhojnë një masë, ashtu si një kuvertë kartash. CT punon në një mënyrë të ngjashme. Megjithatë, në CT, imazhi pjesa më e madhe që është fituar kthehet në të dhëna digjitale të cilat mund të përdoren kudo. Ju mund t’i përdorni këto të dhëna për imazhet e fotografive 3D për të mbivendosur imazhet 3D të CT ose për të kuptuar se si një ndryshim që do të bëni në një do të ndikojë te tjetri.

TRAJTIMI

TEKNOLOGJIA

ACIBADEM

×
Kërko