FAKTE RRETH TUMOREVE TË KOCKAVE - Acıbadem Healthcare Services (AL)
FAKTE RRETH TUMOREVE TË KOCKAVE

FAKTE RRETH TUMOREVE TË KOCKAVE

Tumoret e kockave janë tumore beninje dhe malinje që mund të zhvillohen nga çdo lloj qelize që përbën indin kockor ose që ndodhet brenda kockave. Ndërsa ekzistojnë shumë lloje të tumoreve të kockave, mënyrat e trajtimit janë gjithashtu mjaft të ndryshme nga njëra-tjetra. Në fakt, të njëjtët lloje të tumoreve mund të kenë madje dallime ndërmjet tyre. Secili pacient vlerësohet individualisht dhe trajtohet me një trajtim kompleks. Planet afatgjata të trajtimit bëhen si për tumoret e kockave, gjithashtu dhe për tumoret që vendosen në muskuj dhe indet e buta. Me një trajtim korrekt dhe të përshtatshëm, mundësia e trajtimit edhe në tumoret më malinje mund të shkojë deri në 70 për qind. Specialisti i Onkologjisë Ortopedike Prof. Dr. Harzem Özger iu përgjigj pyetjeve në lidhje me tumoret e kockave, të muskujve dhe të indeve të buta.

A është kancer çdo tumor i kockave dhe çdo masë e indeve të buta?

Jo çdo tumor në kockë dhe jo çdo masë e indeve të buta është kancer. Masat që hasen në sistemin muskulor dhe skeletor mund të jenë beninje ose malinje. Tumoret beninje rriten relativisht ngadalë dhe nuk përhapen në zona të tjera të trupit. Përveç kësaj, ato janë të ngjashme me qelizat normale të indeve dhe zakonisht formojnë një masë të kufizuar dhe të rregullt. Nga ana tjetër, tumoret malinje nuk janë aspak të ngjashëm me qelizat nga të cilat formohen për nga struktura dhe funksioni; ata rriten duke u ndarë me shpejtësi në mënyrë të pakontrolluar dhe mund të përhapen në zona të tjera të trupit.

A janë të rrezikshëm tumoret beninje?

Tumoret beninje janë gjithashtu të ndryshëm. Ndërsa për një grup të tumoreve beninje është i mjaftueshëm vetëm kontrolli në vazhdimësi, grupet e tjera mund të rriten dhe të dobësojnë strukturën dhe rezistencën e indeve përreth. Prandaj, tumoret mund të kërkojnë ndërhyrje kirurgjikale edhe nëse janë beninje. Në një grup tjetër, mund të përdoret lloji i ndërhyrjes kirurgjikale që përdoret për tumoret malinje. Kjo ndërhyrje mund të bëhet e nevojshme për tumoret që megjithëse nuk vlerësohen si të rrezikshëm sepse nuk përhapen në zona të tjera të trupit dhe nuk rrezikojnë jetën, kanë një tendencë të rriten shpejt, të dominojnë mbi indet përreth dhe të përsëriten lehtësisht. Duke marrë parasysh të gjitha këto fakte, është e rëndësishme që një mjek i specializuar në këtë fushë të vlerësojë zhvillimin e tumorit.

Çfarë shqetësimesh shkaktojnë tumoret e sistemit muskulor dhe skeletor?

Shqetësimet kryesore që lidhen me tumoret janë ënjtja, dhimbja dhe frakturat që ndodhin vetvetiu. Simptoma më dalluese e një tumori është ënjtja që mund të shihet ose ndihet me dorë. Nëse kjo masë e ënjtur shfaqet papritur dhe rritet shpejt, është e fortë dhe ngjitet në indet përreth saj, mund të dyshohet për një tumor malinj. Përveç kësaj, rritja e papritur dhe e shpejtë e një mase që nuk kishte ndryshuar për një kohë të gjatë duhet të konsiderohet si një paralajmërim që natyra e saj mund të ketë ndryshuar. Masat që rriten drejt zgavrave në trup ose që vendosen në lëkurë vërehen vetëm kur fillojnë të ngushtojnë indet përreth. Në të kundërt të asaj që mendohet, përveç disa llojeve të caktuara të tumoreve, dhimbja ndodh në faza të avancuara vetëm kur masa të mëdha të tumorit shtyjnë indet përreth ose kur një kockë e prekur nga tumori thyhet. Ndonjëherë, tek një kockë që është e dobësuar, një frakturë mund të ndodhë vetvetiu pa pasur asnjë ankesë paraprake.

Sa të shpeshtë janë tumoret e sistemit muskulor dhe skeletor?

Tumoret e sistemit muskulor janë një grup sëmundjesh që janë të rralla ndër gjithë tumoret. Në fakt, ato përbëjnë dy të mijtat e të gjithë tumoreve malinje. Për shkak të natyrës së rrallë të këtyre tumoreve, informacioni më të saktë mbi këtë temë mund të grumbullohet vetëm në qendrat që studiojnë rregullisht këto subjekte.

Si diagnostikohet kjo sëmundje dhe me cilin mjek duhet të konsultohet pacienti?

Meqenëse i përket një grupi të rrallë sëmundjesh, informacioni dhe përvoja e nevojshme disponohet vetëm nga specialistët e ortopedisë onkologjike dhe në qendra të cilat merren me trajtimet e këtyre çrregullimeve. Pasi të jetë diagnostikuar, pacienti duhet të shkojë në këto qendra dhe të vazhdojë trajtimin dhe ndjekjet e tij atje.

Cilat janë shkaqet e tumoreve të sistemit muskulor dhe skeletor?

Për disa lloje të kancerit është vënë re se ata kanë lidhje me disa faktorë. Për shembull, duhan pirja mund të shkaktojë kancer të mushkërive dhe kontakti me asbestin mund të shkaktojë kancer të fshikëzës së urinës. Për tumoret e sistemit muskulor dhe skeletor nuk është vërtetuar ende ndonjë lidhje e tillë me faktorë të jashtëm. Sidoqoftë, tumoret malinje mund të zhvillohen në bazën e disa sëmundjeve që nuk konsiderohen si të tilla, siç është sëmundja e Paget ose neurofibromatosis, ose pas radioterapisë. Disa tumore si ekzostoza e shumëfishtë e trashëgueshme mund të kalojnë nga njëri brez në tjetrin.

Si trajtohen tumoret e sistemit muskulor dhe skeletor?

Objektivi kryesor në pothuajse të gjithë tumoret është heqja e plotë e indeve të sëmura me anë të operacionit. Ky proces fillon me fazën e biopsisë dhe përfshin detaje të ndryshme dhe shumë të rëndësishme për çdo lloj tumori. Radioterapia dhe kimioterapia mund të përdoren si trajtime ndihmëse për ta bërë operacionin më të lehtë dhe për të parandaluar përsëritjen lokale dhe përhapjen në pjesë të tjera të trupit.

A do të përhapet tumori ose a do të shndërrohet në një tumor malinj pas ndërhyrjes kirurgjikale?

Përqasja e saktë është heqja e një pjese të gjerë të masës pa lënë pas ndonjë ind të tumorit. Nuk bëhet fjalë që një tumor të shndërrohet në malinj për shkak të ndërhyrjes kirurgjikale. Nëse indet e tumorit nuk hiqen plotësisht për shkak të një operacioni joefektiv, tumori mund të përhapet.

A mundet që pacientët të kthehen në jetën e tyre të përditshme normale pas ndërhyrjeve të tilla?

Me rindërtimin e duhur dhe korrekt, një pjesë e madhe e pacientëve janë në gjendje të kthehen në jetën e tyre normale. Tek disa pacientë mund të zhvillohet deformim ose shkurtim i gjymtyrëve; atëherë me kalimin e kohës mund të kërkohen procedura të mëtejshme.

Sa zgjasin trajtimet e këtyre lloj sëmundjesh?

Në varësi të llojit të procedurës ekziston një periudhë trajtimi dhe shërimi që varion nga 2 deri në 6 muaj. Për disa lloje të tumoreve mund të kërkohet një program kimioterapie deri në 1 vit.

A përfundon trajtimi pas ndërhyrjes kirurgjikale? Për çfarë qëllimi dhe për sa kohë duhet të monitorohen pacientët?

Për shkak të përsëritjes në vendin ku tumori është shfaqur ose rrezikut të përhapjes në organe të tjera, pacientët monitorohen çdo 3 muaj në vitin e parë, çdo 6 muaj në vitin e 2-të dhe pas kësaj një herë në vit për 10 vjet. Ky monitorim është i nevojshëm në mënyrë që çdo problem që mund të ndodhë gjatë ndërhyrjeve korrigjuese, të kapet në kohë dhe të tentohet të trajtohet.

Çfarë ndodh me pacientin nëse nuk mund të hiqet i gjithë tumori?

Tumoret që janë në përmasa që mund të hiqen mund të përhapen në indet vitale me kalimin e kohës ose mund t’i rrethojnë ato duke e bërë të pamundur heqjen e tyre pa sakrifikuar një pjesë të një gjymtyre. Mundësia e përhapjes në organet e largëta rritet. Ato mund të shkaktojnë plagë të hapura dhe mund të rriten në mënyrë agresive. Ato mund të shkaktojnë dhimbje të padurueshme. Në fund, ato mund të shkaktojnë vdekje për shkak të komplikimeve të lokalizuara ose sistemike.

Cili është pozicioni i Turqisë në diagnostikimin dhe trajtimin e këtyre sëmundjeve?

Nëse merren parasysh njerëzit dhe qendrat e duhura, Turqia është e barabartë me klinikat kryesore në këtë fushë në aspektin e njohurive, përvojës dhe kualifikimit teknik. Sidoqoftë, si pacientët, ashtu edhe mjekët duhet të jenë të vetëdijshëm se ky proces mund të jetë i mundur vetëm me një trajtim të kryer në vendin e duhur, duke filluar nga faza e vendosjes së diagnozës e përgjatë gjithë programit të trajtimit. Përndryshe, nuk mund të jetë e mundur të aplikohet një trajtim i shëndetshëm.

TRAJTIMI

TEKNOLOGJIA

ACIBADEM

×
Kërko