Intervistë me Prof. Dr. Cem Alhan - Acıbadem Healthcare Services (AL)
Intervistë me Prof. Dr. Cem Alhan

Intervistë me Prof. Dr. Cem Alhan

1. Si kryhen procedurat e kirurgjisë robotike ndërsa zemra rreh?

Në të vërtetë, procedurat e kryera në kirurgjinë robotike janë të njëjta me ato të kryera në kirurgji të hapura të zemrës. Vetëm pikat dhe metodat e aksesit ndryshojnë dhe objektivi në kirurgji robotik është i njëjtë me atë në kirurgjinë e hapur të zemrës. Për shembull, ky objektiv mund të jetë riparimi i valvulës jofunksionale, zëvendësimi i valvulës së dëmtuar strukturore me një të re, aplikimi i procedurave të bypass ose vrima të mbyllura në zemër.

Këto teknika përdoren si standarde në kirurgjinë robotike në të gjithë botën. Megjithatë, ne kemi kryer disa aplikime shumë të ndryshme në kirurgjinë robotike të zemrës për 4-5 vitet e fundit. Për shembull, ne kemi pacientë që kanë kryer operacione në zemër për 3, 4 ose 5 herë më parë; kryerja e kirurgjisë së hapur në zemër ndaj pacientëve të tillë në prani të një problemi të valvulës kardiake është shumë e rrezikshme. Kjo është një rrethanë që me të vërtetë shqetëson dhe alarmon kirurgët. Kjo është për shkak të faktit se është e mundur të dëmtohet zemra në një shkallë serioze ndërsa hapet kocka e gjoksit gjatë një operacioni, sepse zemra është ngjitur me kockën e gjoksit.

Në raste të tilla, ne e lëmë vendin e mëparshëm të kirurgjisë të paprekur dhe të hyjmë në zonë me ndihmën e robotëve përmes një prerje të vogël prej 3 deri në 4 centimetra. Në operacionet hapura të zemrës, zemra ndalet dhe hapet para se të kryhet procedura e kërkuar. Ne, nga ana tjetër nuk e ndalojmë zemrën dhe vazhdojmë të punojmë derisa ta hapim atë nëpërmjet teknikave të veçanta me kirurgji robotike; pastaj kryejmë procedurën e kërkuar e cila mund të jetë riparimi i valvulave, zëvendësimi ose implantimi i protezave – dhe mbyllim përsëri zemrën.

Kjo sjell shumë përparësi. Para së gjithash, ajo eliminon nevojën për një operacion të madh sepse kemi qasje në një vend shumë të vogël. Meqenëse qëndrojmë larg nga zonat e trajtuara më parë, rreziku i shkaktimit të dëmtimit gjatë operacionit është reduktuar në masë të madhe. Dhe përderisa nuk e ndalojmë zemrën gjatë operacionit, nuk vërehet ndërprerje në funksionet e zemrës. Operacioni gjithashtu merr shumë më pak kohë sesa një operacioni i hapur dhe minimizon rreziqet, të tilla si rreziku i infeksioneve, gjakderdhjes dhe transfuzioneve të gjakut meqë ne fitojmë akses vetëm përmes një prerjeje të vogël.

TRAJTIMI

TEKNOLOGJIA

ACIBADEM

×
Kërko