Prof. Dr.Remzi Emiroğlu, ekspert në transplantin e mëlçisë – na in-formon rreth performancave Acıbadem - Acıbadem Healthcare Services (AL)
Prof. Dr.Remzi Emiroğlu, ekspert në transplantin e mëlçisë – na in-formon rreth performancave Acıbadem

Prof. Dr.Remzi Emiroğlu, ekspert në transplantin e mëlçisë – na in-formon rreth performancave Acıbadem

Prof. Dr.Remzi Emiroğlu, ekspert në transplantin e mëlçisë – na in-formon rreth performancave Acıbadem

Transplantimi i mëlçisë është një ndër ndërhyrjet më të komplikuara në kirurgji dhe për shumë pacientë është një shans për një jetë normale dhe të shëndetshme. Turqia është një nga vendet më e lartë me normat më të mira të suksesit në transplantin e mëlçisë, dhe Acıbademclinics kanë një performancë shumë të mirë në këtë fushë.

Prof. Dr.Remzi Emiroğlu, një nga ekspertët kryesorë në Grupin Shëndetësor Acıbadem, shpjegon në detaje procesin e transplantit të mëlçisë dhe thekson: “Transplan-timi i mëlçisë nga një dhurues i gjallë është më i vështiri, sepse në këtë rast ka dy pacientë për të cilët duhet të kujdesemi. Donatori duhet të jetë në gjendje të mirë shëndetësore, sepse mjekët duhet të nxjerrin një pjesë të mëlçisë dhe rindërtimi i enëve dhe kanaleve biliare është një punë shumë e vështirë. Mendoj se ky lloj operacioni është një nga më të vështirat. Megjithatë, mjekët në Turqi që e kryejnë atë janë shumë të mirë në punën e tyre. Meqë nuk kemi shumë njerëz që i dhurojnë organet e tyre pas vdekjes, shumica e transplantimeve bëhen me donacione nga një dhurues i gjallë. Në të vërtetë, 80% e transplantimeve të mëlçisë kryhen me donacion nga një dhurues i gjallë, dhe në rast të transplantimit të veshkave përqindja rritet deri në 85%. Nëse do të bëjmë një listë të gjatë botërore, Turqia është vendi # 1 për transplantim të veshkave me donator të gjallë, dhe i dyti në rastet e transplantimit të mëlçisë pas Koresë së Jugut “.

Përparësitë e Turqisë dhe të klinikave Acıbadem në lidhje me transplantimin e mëlçisë janë se në Turqi ky lloj operacioni është shumë i shpeshtë – bëhen rreth 1400 trans-plante të mëlçisë në vit dhe 3500 transplante të veshkave dhe për shkak të mungesës së donacioneve të organeve, 80-85% e transplantimeve përfshijnë një donator të gjallë. Këto shifra tregojnë përvojë të madhe në këtë lloj operacionesh. Për më tepër, transplantet janë mbështetur shumë në Turqi nga Ministria e Shëndetësisë. Qendrat e transplantimit vlerësohen rregullisht dhe shkalla e suksesit duhet të jetë më shumë se 85%. Nëse këto parametra nuk respektohen, qendra mbyllet. Në vende të tjera të tilla si Kina apo India nuk ka rregulla strikte, kështu që askush nuk e di se çfarë është shkalla aktuale e suksesit të transplanteve. Në Turqi shkalla e suksesit të çdo qendre është publike.

“”Mëlçia e donatorëve rikuperohet në 3 muaj. Pra, 3 muajt e parë janë shumë të rëndësishme për donatorët. Por ata mund të kthehen në jetën e tyre normale pas kësaj periudhe. Nga ana tjetër, pacientët e transplantit duhet të monitorohen nga afër për vitin e parë. Ata do të shtro-hen në spital për 2-3 javë dhe mbeten të qëndrojnë në vend për 2 javë pas shkarkimit. Ne va-zhdojmë monitorimin e pacientit për vitin e parë. Ne i kryejmë këto transplantime për t’i ofruar pacientëve mundësinë për të pasur jetën e tyre të shëndetshme dhe ne jemi të lumtur t’i sho-him ata të ndihen mirë. Ata mund të ushtrojnë dhe të punojnë, të cilat janë përbërësit e një jete normale “, – thotë Prof. Dr. Remzi Emiroğlu dhe shton se në Klinikën Acıbadem ata gjithashtu kanë shumë raste komplekse. Shumë pacientë nuk kanë shpresë ose janë në gjendje të rëndë dhe kanë kaluar nëpër një periudhë të gjatë sëmundjesh. Mjekët e ACIBADEM-it aktualisht shpëtojnë jetën e tyre; çdo gjë ndryshon pas transplantimit.

Vitin e kaluar, në klinikat Acıbadem janë kryer 125 transplante të mëlçisë dhe 320 veshkave. Këto operacione janë pjesë e jetës normale të tyre profesionale. Pjesa më e kërkuar është transplantet pediatrike pasi ka shumë emocione, është një situatë e vështirë për prindërit që shohin fëmijët e tyre të vuajnë. Gjithcka që duan është të shohin fëmijët e tyre të përmirëso-hen. Është e rëndësishme të bisedoni me ta, të shpjegoni situatën. Transplantimi është një pro-ces i komplikuar dhe afatgjatë i cili nuk përfundon kur pacienti është “i mbyllur”.

TRAJTIMI

TEKNOLOGJIA

ACIBADEM

×
Kërko