PERDORIMI I  GAMMA KNIFE ICON NE TRAJTIMIN E SEMUNDJEVE TE TRURIT - Acıbadem Healthcare Services (AL)
PERDORIMI I  GAMMA KNIFE ICON NE TRAJTIMIN E SEMUNDJEVE TE TRURIT

PERDORIMI I  GAMMA KNIFE ICON NE TRAJTIMIN E SEMUNDJEVE TE TRURIT

TEKNOLOGJIA GAMMA KNIFE ICON E CILA RRIT KOMODITETIN E PACIENTIT NE TRAJTIMIN E SEMUNDJEVE TE TRURIT, OFRON LEHTESI TE MADHE PER PACIENTET DHE MJEKET PERMES APLIKIMIT PA SHKAKTUAR PLAGE, TRAJTIM I SHKURTER, SIGURIM DHE FLEKSIBILITETIT .

Gamma Knife Icon, një metodë e avancuar në serinë Gamma Knife ka tri cilësi që rrisin komoditetin për mjekët dhe pacientët: Saktësi, siguri dhe fleksibilitet. Ikona e cila ka një saktësi prej 1/8 e milimetrit, bën monitorimin e vazhdueshëm nëpërmjet përdorimit të tomografisë dhe gjurmëve  infra gjatë trajtimit. Kjo siguron që truri dhe indet nervore të mbrohen. Me ikonën Gamma Knife, e cila gjithashtu siguron fleksibilitet për përdorim, mjekët janë në gjendje të planifikojnë dhe ndryshojnë si fraksionimin me një fraksion dhe fraksionimin e shumëfishtë në përputhje me atë që nevojitet në atë kohë. Duke deklaruar se Gamma Knife Icon është bërë shumë e spikatur në trajtimin e tumoreve të trurit në kohët e fundit, Profesor Koray Özduman, një specialist i neurokirurgjisë në spitalin ACIBADEM Altunizade na ka dhënë informacion të detajuar mbi këtë metodë.

Çfarë është Gamma Knife Icon?

Gamma Knife është një teknologji që përfshin trajtimin e çrregullimeve intrakraniale përmes aplikimit të rrezeve gama të fokusuara me saktësi millimetrike. Gamma Knife përqëndron rrezet nga qindra burime kobalt në një vend të vetëm të shënjestruar.  Ndërsa secila prej këtyre burimeve lëshon rreze me energji të ulët, përqendrimi i qindra rrezeve të lartpërmendura do të thotë se një sasi shumë e lartë e energjisë aplikohet mbi masën e shënjestruar.

Cilat sëmundje trajtohen nëpërmjet përdorimit të saj?

Gamma Knife është projektuar dhe zhvilluar për çrregullime intrakraniale. Gamma Knife mund të përdoret për të trajtuar çrregullime si në tru ashtu edhe në kocka, enët e gjakut, nervat, sytë, lëkurë dhe indet e tjera që rrethojnë trurin. Trajtimi i çrregullimeve në pjesë të tjera të trupit kërkon teknologji të ndryshme.  Kjo është një metodë që është përdorur në më shumë se 300 qendra shëndetësore dhe në më shumë se 1 milion pacientë në të gjithë botën. Gamma Knife është bërë një standard në trajtimin e sëmundjeve intrakraniale.  Ekzistojnë pesë fusha të ndryshme të përdorimit për këtë procedure  trajtimi. Përveç statusit të saj si një metodë e trajtimit të preferuar për tumoret malinje të trurit, siç janë tumoret metastatike, aplikimi i Gamma Knife përdoret gjithashtu në trajtimin e tumoreve të trurit, malformacioneve arteriovenoze (AVM / anomali e enëve të gjakut në tru), çrregullime funksionale të tilla si sëmundja e Parkinsonit, nevralgjia trigeminale dhe tumoret intraokulare.

CILAT JANE AVANTAZHET E GAMMA KNIFE?

  • Nevoja për kirurgji të hapura në shumë tumore të trurit është eliminuar.
  • Efektet anësore që pasojnë procedurën reduktohen.
  • Nevoja për anestezi të përgjithshme eliminohet.
  • Pacientët mund të kthehen në shtëpi në të njëjtën ditë pas trajtimit.
  • Nuk ka nevojë për një periudhë shërimi.
  • Procedura nuk shkakton plagë në kokë.
  • Flokët nuk priten dhe nuk ka humbje të flokëve.
  • Përfitimi maksimizohet, ndërsa shqetësimet
  • Pacienti mund të kthehet në jetën e përditshme në një kohë të shkurtër.
  • Sasia e rrezatimit që i nënshtrohet indit të shëndetshëm të trurit minimizohet.

FAZAT E TRAJTIMIT ME GAMMA KNIFE

Zbatimi i kornizës stereotaktike: Korniza stereotaktike Leksell fiksohet në kokën e pacientit në mënyrë që trajtimi të kryhet me saktësinë më të lartë dhe saktësinë milimetrike. Anestezi lokale aplikohet për ta bërë këtë procedurë pa dhimbje. Tek fëmijët  procedura kryhet në shoqërimin e një anestezisti dhe nëse është e nevojshme me anestezi të përgjithshme.

Aplikimi i maskës: Gamma Knife Icon ndryshon nga metodat e mëparshme të Gamma Knife për arsye se ofron mundësinë që trajtimi të kryhet me një maskë në vend të kornizës stereotaktike.  Kjo bën të mundur që trajtimi të jepet në fraksione gjatë disa ditëve.  Si pasojë, struktura të ndjeshme të tilla si nervat optikë dhe truri të cilat mund të jenë ngjitur me tumorin, mbrohen në mënyrë më efikase. Për më tepër, maska siguron fleksibilitet të madh në situata ku zbatimi i kornizës është i pamundur ose i rrezikshëm.

Imazheri neuroradiologjike : Pasi korniza fiksohet përdoret një sistem imazherik që është i përshtatshëm për patologjinë e pacientit. Aktualisht, të gjithë pacientët monitorohen me MRI. Në rastet e malformacionit arteriovenoz, kryhet një angiografi me kornizën stereotaktike.  Trajtimi për disa raste, të cilat mund të përfshijnë tumoret bazë të kafkës ose pacientët të cilët nuk mund t’i nënshtrohen procedurave MRI, është planifikuar me tomografi të kompjuterizuar.

Planifikimi i dozës: Kufijtë e indit të synuar që trajtohen përcaktohen me precizion të lartë dhe dozimi i rrezatimit që aplikohet përcaktohet nëpërmjet përdorimit të programeve speciale të kompjuterizuar. Në tumoret që janë ngjitur me strukturat e ndjeshme  tipari bllokues i Icon-it mundëson që rrezet të parandalohen të prekin indet normale nga kënde të caktuara. Zhvillimet në programet kompjuterike të përdorura për planifikim japin përfitime të rëndësishme në këtë drejtim. Gjatë procesit të planifikimit, pacienti mund të kalojë kohë në dhomën e tij duke biseduar ose duke parë televizor.

Administrimi i rrezeve: Pas procesit të planifikimit në kompjuter, procedura kryhet në njësinë e trajtimit e cila është një seksion i veçantë. Kohëzgjatja e procedurës varion nga 15 minuta në 1 ose 2 orë. Faktorët që përcaktojnë kohëzgjatjen janë madhësia e tumorit dhe doza e rrezatimit që duhet aplikuar.

Tomografia e Gamma Knife : Funksioni i tomografisë siguron që edhe lëvizjet millimetrike të kokës të zbulohen para dhe gjatë trajtimit. Kjo siguron që trajtimi të administrohet me saktësi dhe siguri. Kjo veçori gjithashtu bën të mundur që procedura të kryhet me një maskë.

Monitorimi i pacientit gjatë trajtimit: Gamma Knife Icon gjurmon aplikimin e trajtimit përmes teknologjisë së zbulimit të lëvizjes me tomografi dhe infra të kuqe. Në trajtimet e kryera me një maskë ose kornizë, pajisja e tomografisë mat pozicionin e saktë të kafkës dhe siguron që kufiri brenda kafkës të vendoset saktë.  Nëse është e nevojshme  procedura e tomografisë përsëritet gjatë trajtimit. Për më tepër, lëvizjet e lehta të pacientit  të tilla si ato për shkak të frymëmarrjes, monitorohen vazhdimisht me anë të teknologjisë së zbulimit të levizjes me infra të kuqe. Kjo siguron që mjeku të administrojë trajtimin me saktësi dhe efektivitet.

TRAJTIMI

TEKNOLOGJIA

ACIBADEM

×
Kërko