TEKNIKAT E REJA KIRURGJIKALE NE TRAJTIMIN E KANCERIT TE GJIRIT. - Acıbadem Healthcare Services (AL)
TEKNIKAT E REJA KIRURGJIKALE NE TRAJTIMIN E KANCERIT TE GJIRIT.

TEKNIKAT E REJA KIRURGJIKALE NE TRAJTIMIN E KANCERIT TE GJIRIT.

Prof.Dr.Cihan Uras, Shef i Institutit Të Kërkimeve Shkencore në Trjajtimin e kancerit te gjirit ne Spitalin Acibadem na informon rreth rëndësisë së diagnostikimit të hershëm të kancerit të gjirit. Prof.Cihan Uras na informon më gjeresisht rreth terapive më të fundit dhe kirurgjisë estetike në mastektomi. Metodat baze radiografike në diagnositikim e kancerit të gjirit dhe ekzaminimeve klinike kanë shumë rëndësi në trajtimin e hershëm të tij. Në Acibadem ka mjekë të specializuar dhe staf akademik i cili merret më ceshtjet e gjirit, prandaj Spitali Acibadem ze një vend të rëndësishem në trajtimin e kancerit të gjirit në të gjithë botën.

Prof.Dr. Nuran Bese, Shefe e Departamentit Të Radioterapisë në Trajtimin e Kancerit të Gjirit në Spitalin Acibadem na informon rreth metodave më të reja inovative në trajtimin e kancerit të gjirit. Prof.Nuran na informon gjithashtu rreth metodave trajtuese me një dozë të vetme rrezatimi të cilat ofrohen duke përdorur pajisjet më të fundit teknologjike. Ajo gjithashtu na informon rreth llojeve të ndryshme te trajtimit kirurgjikal, rezultateve të perfituara pas çdo trajtimi dhe ndikimin e trajtimit në vazhdimësinë e jetës së pacientëve.

TRAJTIMI

TEKNOLOGJIA

ACIBADEM

×
Kërko