Trajtimi i mikrotia-s ne Spitalin Acibadem - Acıbadem Healthcare Services (AL)
Trajtimi i mikrotia-s ne Spitalin Acibadem

Trajtimi i mikrotia-s ne Spitalin Acibadem

Veshët tanë janë portat e trupave tanë që hapen për tingujt e jetës. Për më tepër, rëndësia e tyre estetike është po aq e rëndësishme sa edhe rëndësia e tyre shëndetësore. Mungesa e saj mund të çojë në mungesë të vetëbesimit dhe rritje graduale të problemeve fizike dhe psikologjike. Mikrotia është një anomali kongjenitale, e cila shihet përafërsisht në 1 në çdo 8000 lindje të gjalla, që përfshin kanalin e jashtëm të dëgjimit, aurikulën ose llapën e veshit dhe veshin e mesëm. Trajtimi i fëmijëve me probleme të tilla para se të fillojnë shkollën ka një rëndësi të madhe. Për shkak të strukturës së tij komplekse, veshi është një nga organet më të vështira për t’u rindërtuar, kështu që ekzistojnë vetëm disa kirurgë në botë që mund të rindërtojnë një vesh të gjallë. Njëri prej tyre është Prof. Dr. Mehmet Mutaf, një kirurg plastik turk, i cili është i njohur në mbarë botën për rindërtimet e fytyrës që ka kryer duke përdorur indet e vetë pacientit. Prof. Dr. Mehmet Mutaf, Specialist i Kirurgjisë Plastike, Rindërtuese dhe Estetike, pranë spitalit Acıbadem Bodrum, ka rindërtuar një vesh me anë të një operacioni me dy faza. Veshi, i cili nuk është aspak i ndryshëm nga një vesh i vërtetë, është krijuar duke gdhendur kërcet e marra nga brinjët për të formuar strukturën e llapës së veshit. Profesori na ka bërë disa shpjegime të jashtëzakonshme…

  1. Cilat janë opsionet e trajtimit të mikrotia-s?

Në përgjithësi, trajtimi ka të bëjë me 3 rajonet që përmenda më parë. Duke filluar nga jashtë, njëra prej tyre është krijimi i një aurikule ose llapës së veshit. Më vonë, ne hapim kanalin e jashtëm të dëgjimit dhe kryejmë operacionin e veshit të mesëm. Në thelb trajtimi përbëhet nga 3 hapa. Sot, aktualisht ekzistojnë dy metoda alternative të trajtimit për krijimin e një aurikule ose llapës së veshit. Njëra prej tyre është krijimi i aurikulës ose llapës së veshit duke përdorur indet, brinjën dhe lëkurën e vetë pacientit. Metoda tjetër është përdorimi i implantimeve të ndërtuara nga materiale të ndryshme, të huaja për trupin. Në këtë metodë, një implantim artificial në formën e një veshi, i quajtur implantimi koklear vendoset nën lëkurë, për të tentuar që t’i jepet veshit forma e tij.

Në praktikën time shumë vjeçare unë i kam përdorur të dyja; por në fund, midis këtyre dy metodave preferoj të përdor metodën RIB, me të cilën veshi rindërtohet nga indet e vetë pacientit dhe që nuk shkakton asnjë problem gjatë periudhës së shërimit.

  1. Cilat janë avantazhet e metodës RIB? Cilat janë avantazhet / disavantazhet e implantimeve artificiale?

Para së gjithash, si në të gjitha operacionet rindërtuese, kur ne rindërtojmë një pjesë të humbur të trupit, preferojmë të përdorim inde të ngjashme me të. Kjo do të thotë që ne do të donim të përdorim një përbërje të indeve autogjene, e cila i përket trupit të vetë pacientit dhe nuk përbën rrezik për flakje, për një reagim ndaj një trupi të huaj apo për infeksion pas disa viteve. Prandaj, aurikulat e ndërtuara nga brinjët nuk shkaktojnë asnjë problem për jetën; ato reagojnë dhe japin ndjesi të njëjtë me veshin tjetër pas procesit të shërimit biologjik. Gjithashtu ato nuk ngjallin shqetësime në lidhje me një trup të huaj që ndodhet brenda nesh. Nëse i ndërtojmë aurikulat ose llapat e veshëve nga indet autogjene, mund të bëjmë fjalë për një vesh të ri, i cili gjatë gjithë jetës mbetet ashtu siç është rindërtuar, e madje ka dhe potencial të rritet së bashku me fëmijën. Nga ana tjetër, ne jemi në gjendje të shmangim shumë probleme të mundshme të shkaktuara nga implantimet artificiale në periudhën e hershme dhe të vonë pas operacionit. Shembuj të këtyre problemeve përfshijnë: infeksionet dhe reagimet ndaj trupit të huaj. Mund të numëroj shumë faktorë siç është mundësia e thyerjes kur pacienti shtrihet mbi të ose gjatë një aktiviteti sportiv; ose në rastet kur trajtimi dhe rindërtimi është shumë i vështirë pasi ai çan lëkurën dhe zgjatet. Këto janë arsyet pse unë qëndroj larg metodave të trajtimit që përfshijnë pajisje artificiale ose implantime.

  1. A ndryshojnë opsionet e trajtimit tek pacientët e rritur me mikrotia?

Në botë ka shumë pacientë të rritur me rezultate të këqija për shkak të operacioneve në të kaluarën, për shkak se prindërit kanë vonuar trajtimin kur kanë parë këto rezultate të këqija. Për shembull, nëse një fëmijë ka lindur me mikrotia dhe tani ai është 30-40 vjeç, ne gjithashtu kemi një lajm shumë të mirë për të. Duke përdorur të njëjtat metoda, pavarësisht nga mosha, është e mundur të kryet me lehtësi rindërtimi i veshit në këto raste deri në moshën 50 vjeç, përsëri në dy seanca. Ka edhe persona që i kanë humbur veshët rastësisht. Ne gjithashtu mund t’i ndihmojmë ata duke kryer rindërtimin e veshit qofshin ata fëmijë apo të rritur.

  1. Cili është niveli i suksesit në kirurgjinë e mikrotia-s?

Sot, operacionet për mikrotia-n janë ndoshta ato më pak shqetësuese. Është shumë e vështirë që të arrihet deri në atë pikë. Në fakt ka shumë pak kolegë të mi që kanë aftësinë të rindërtojnë një vesh me pamje normale duke përdorur indet e pacientit dhe ka shumë mjekë të rinj që po praktikohen në këtë fushë. Pas kësaj periudhe trajnimi dhe disa viteve eksperiencë, edhe ata do të arrijnë në këtë pikë. Unë nuk i flas pacientit me përqindje, unë i them “ajo qe themi ne, bëhet”. Do ta shihni që ky vesh do të duket si veshi i shëndetshëm, nuk do të keni asnjë problem në humbjen e kohës sepse ne po përdorim indet e vetë pacientit. Kjo do të thotë që ne nuk do të kemi ndonjë problem me flakjen. Nëse përcaktoni paraprakisht rreziqet për pacientin dhe prindërit dhe nëse merrni masat e nevojshme, me kusht që të jeni kompetent, shkalla e suksesit zakonisht është 100%.

  1. Përse pacientët duhet të zgjedhin Acıbadem?

Arsyeja kryesore që pacientët zgjedhin spitalin tonë është mungesa e një ekipi të specializuar për rindërtimin e veshit në rajonet e tyre. Kjo vlen për të gjithë vendin tonë. Ne nuk jemi vetëm një institucion i shquar; ne jemi opsioni i vetëm. Kjo është e vërtetë për Turqinë dhe vendet fqinje. Madje është e vërtetë edhe për fqinjët e largët. Madje ne kemi pacientë edhe nga India. Kjo për shkak se ne ofrojmë një shërbim duke përdorur mundësi moderne dhe nëse ka një grup pacientësh me nevoja të paplotësuara, ata ju gjejnë kudo që të jeni. Cilësia e rezultateve vizuale dhe funksionale të rindërtimit të veshit duke përdorur metodën e kërcit dhe prania e një përvoje institucionale u japin besim pacientëve nga jashtë shtetit. Kjo është arsyeja pse ata po na zgjedhin ne dhe jo pse ata duhet të na zgjedhin ne. Ne këtu ofrojmë një shërbim të klasit botëror dhe japim një shërbim të suksesshëm për çdo rast që është shumë i vështirë për t’u trajtuar për shumë nga kolegët tanë. Dhe ne po e bëjmë këtë nën çatinë e një institucioni me një organizim shumë të mirë. Ne nuk jemi të mirë vetëm si kirurgë në sallën e operacionit, por po krijojmë një ndryshim duke përmbushur edhe nevojat e tjera të pacientëve, si dhe duke u treguar shërbimet që ata do të marrin gjatë udhëtimit të tyre në spitalin dhe në qytetin tonë. Ne po u japim atyre arsye për të na zgjedhur.

TRAJTIMI

TEKNOLOGJIA

ACIBADEM

×
Kërko