INFORMACION PËR VIZITORËT - Acıbadem Healthcare Services (AL)

INFORMACION PËR VIZITORËT

Informacion për Vizitorët Ndërkombëtarë

Ne dëshirojmë t’ju falënderojmë që preferuat Grupin për Kujdesin Shëndetësor Acıbadem për trajtimin tuaj. Informacioni që do të ishte i dobishëm gjatë procesit të trajtimit tuaj është specifikuar si më poshtë:

 1. Planifikimi i takimeve dhe organizimi i udhëtimit tuaj duhet të behet nga përfaqësuesit tanë të autorizuar. Ju lutemi informoni përfaqësuesit tanë paraprakisht nëse jeni duke planifikuar ndonjë takim tjetër mjekësor ose jo mjekësor gjatë qëndrimit tuaj.
 2. Ju lutemi kontrolloni dy herë vlefshmërinë e dokumenteve tuaja të udhëtimit (pasaporta duhet të jetë e vlefshme të paktën deri në 6 muaj nga hyrja juaj në Turqi, për shembull, nëse arrini në janar, pasaporta duhet të jetë e vlefshme të paktën deri në qershor-korrik). Ne nuk jemi përgjegjës për sigurimin e dokumenteve të nevojshme në lidhje me hyrjen ose daljen tuaj nga vendi.
 3. Ju lutemi kontrolloni diferencën kohore midis vendeve përpara se të bëni organizimin e udhëtimit.
 4. Monedha në Turqi është Lira Turke dhe ju mund të shkëmbeni EUR ose USD në momentin e mbërritjes tuaj.
 5. Mbani fleksibël biletën tuaj të fluturimit. Gjithmonë ekziston mundësia që diçka tjetër mund të nevojitet të kontrollohet dhe të bëhet shkak për të zgjatur qëndrimin tuaj në Turqi; prandaj ne kërkojmë mirëkuptimin tuaj të plotë në raste të tilla.
 6. Nëse keni nevojë për një karrige me rrota, ju lutemi kontaktoni kompaninë tuaj të fluturimit. Kompanitë ajrore kanë shërbim falas për karriget me rrota të cilin mund ta përdorni.
 7. Sigurohuni që t’i keni të gjitha dokumentet mjekësore të përkthyera në anglisht. Ju lutemi kontrolloni shtojcat për kërkesat specifike të funksionimit.
 8. Ju lutemi, ndani detajet e fluturimit të udhëtimit tuaj dy ditë përpara nisjes, për të na lejuar organizimin e transferimit dhe akomodimit për ju dhe shoqëruesit tuaj. Duke qenë se kërkohet regjistrimi i çdo pasaporte dhe ID të pasagjerit në sistemin e Ministrisë së Punëve të Brendshme, ju lutemi të paraqisni një kopje të pasaportës suaj përpara nisjes.
 9. Nëse vendosni të organizoni vetë akomodimin, ju lutemi preferoni opsionet më afër spitalit ku do të merrni trajtim. Ju lutemi kontrolloni vendndodhjen e akomodimit tuaj me përfaqësuesit tanë sepse shërbimi i transferimit falas mund të mos ofrohet në disa zona.
 10. Nëse ka nevojë për aeroplan ambulancë për transferim, do të lejohet vetëm një shoqërues, në varësi të kapacitetit të aeroplanit ambulancë dhe numrit të personelit mjekësor.
 11. Nëse ka nevojë për ambulancë për transferim, do të lejohet vetëm një shoqërues, në varësi të kapacitetit dhe numrit të personelit mjekësor. Nëse do të keni më shumë shoqërues pranë, ju lutemi kontaktoni përfaqësuesit tanë paraprakisht. Nëse do të jetë e mundur, ne do të organizojmë transportin. Nëse transporti është plotësisht i rezervuar, kërkoni nga shoqëruesi juaj që ta organizojë vetë transportin.
 12. Kostoja e parashikuar e trajtimit do të paguhet plotësisht (100%) me transfertë bankare, kartë krediti ose me para në dorë përpara se të fillojë trajtimi. Ju lutemi, komunikoni me bankën tuaj përpara transferimit bankar ose pagesës me kartë krediti për të shmangur çdo tarifë shtesë. Ne ju këshillojmë të bëni transfertën bankare nga vendi juaj.
 13. Kur të mbërrini në Turqi për trajtimin tuaj, ju lutemi merrni një numër telefoni lokal ose mbani telefonin tuaj ndërkombëtar të aksesueshëm në mënyrë që ne t’ju telefonojmë gjatë gjithë qëndrimit tuaj në Turqi.
 14. Është shumë e rëndësishme që të MOS LARGOHENI NGA NDËRTESA e Aeroportit dhe të paraqiteni në sportelin e Acıbadem Health Point menjëherë pas mbërritjes.
 15. Nëse arrini në Aeroportin e STAMBOLLIT (IHL), pasi të merrni bagazhet gjeni daljen midis korsive të bagazheve Nr. 14 dhe 15. Kur të dilni nga porta kthehuni majtas dhe vazhdoni të ecni derisa të shihni sportelin e Acibadem Health Point në të majtën tuaj.
 16. Nëse arrini në Aeroportin Sabiha Gökçen (SAW), pasi të merrni bagazhin gjeni daljen. Kur të dilni nga porta, kthehuni majtas dhe vazhdoni të ecni derisa të shihni sportelin e Acibadem Health Point në të majtën tuaj.
 17. Për ju ne kemi organizuar transferimin nga/në aeroport, hotel dhe spital falas. Ju lutemi të informoheni se mund të ketë vonesa për shkak të trafikut ose distancës së gjatë midis hotelit dhe spitalit tuaj. Ju lutemi kontrolloni paraprakisht planin tuaj të transferimit dhe na njoftoni nëse ka ndonjë problematikë.
 18. Nëse ndonjë nga shoqëruesit tuaj do të udhëtojë në një datë të ndryshme nga nisja juaj, ju lutemi kontaktoni përfaqësuesit tanë paraprakisht. Nëse do të jetë e mundur, ne do të organizojmë transportin. Nëse transporti është plotësisht i rezervuar, kërkoni nga shoqëruesi juaj që ta organizojë vetë.
 19. Sapo të mbërrini në spital, ju lutemi kontrolloni në sportelin për Pacientët Ndërkombëtarë (International Patients Health Point) dhe kërkoni përkthyesin tuaj.
 20. Shërbimet e përkthimit në spital nga ora 08:00 deri në orën 18:00 janë falas. Përkthyesi do t’ju shoqërojë gjatë konsultimeve dhe ekzaminimeve tuaja. Ju lutemi vini re se përkthyesi nuk do të jetë me ju gjatë gjithë kohës për shkak të nevojave të pacientëve të tjerë. Përkthyesit dhe përfaqësuesit tanë nuk do të jenë në gjendje t’ju ofrojnë shërbim përkthimi jashtë spitalit. Nëse keni nevojë për ndihmë jashtë orarit të punës, ju lutemi telefononi zyrat tona.
 21. Shërbimet e transportit dhe të përkthimit janë falas. Përkthyesit tanë ose mjetet e transportit nuk lejohen të marrin asnjë bakshish ose dhurata. Ju lutemi mos jepni asnjë bakshish apo dhuratë, një “Faleminderit” e shkurtër do të vlerësohet shumë.
 22. Gjatë konsultimit, ju lutemi pyesni mjekun tuaj për gjithçka që doni të dini. Përgatitja paraprake e pyetjeve tuaja mund t’jua lehtësojë punën.
 23. Në rast se mjeku juaj kërkon një analizë gjaku, PET CT etj., ju lutemi pyesni përkthyesin tuaj për kërkesat para dhe pas analizave si dhe për çmimin e shërbimit.
 24. Ju kujtojmë se opinioni që keni marrë gjatë konsultimeve ONLINE mund të ndryshojë pas konsultimit fizik. Mjeku do të japë planin tuaj zyrtar të trajtimit pasi të kenë përfunduar konsultat dhe/ose testet dhe ekzaminimet e kërkuara.
 25. Kur të përfundojë trajtimi juaj, të gjitha raportet mjekësore, imazhet radiologjike, faturat dhe dokumentet e tjera mjekësore do t’ju dorëzohen gjatë daljes. Në rast se ka ndonjë dokument që mungon, ju lutemi kontaktoni përkthyesin tuaj ndërsa jeni ende në spital.
 26. Të gjitha raportet tuaja mjekësore do të përpilohen në turqisht dhe do të përkthehen në anglisht nëse preferohet. Raportet mjekësore nuk mund të jenë në gjuhë tjetër përveç anglishtes.
 27. Ju lutemi të informoheni se analizat patologjike të mostrave të biopsisë mund të zgjasin nga 10 ditë deri në 3 muaj dhe rezultati i analizave gjenetike raportohet brenda 1 deri në 3 muaj. Nëse ka një urgjencë, mjeku mund të fillojë trajtimin duke marrë parasysh diagnozën paraprake. Trajtimi i mëtejshëm mund të modifikohet në varësi të rezultateve të ekzaminimeve patologjike dhe/ose testeve gjenetike.
 28. Ju ose shoqëruesi juaj keni gjithmonë të drejtë të refuzoni trajtimin e propozuar. Në këtë rast, ju ose kujdestari juaj ligjor do të pranoni të gjitha përgjegjësitë që lindin dhe duhet të nënshkruani formularin e refuzimit përpara daljes nga spitali.
 29. Nëse do t’ju duhet një takim pasues, ju lutemi informoni drejtpërdrejt përfaqësuesin tonë në mënyrë që trajtimi dhe aranzhimet e udhëtimit të organizohen pa probleme.

SHËNIM I RËNDËSISHËM:

Të gjitha procedurat në lidhje me diagnozën dhe trajtimin tuaj, si dhe medikamentet dhe materialet e nevojshme do të mbulohen në ambientet e Acıbadem. Nëse një mjekim, material ose shërbim nuk disponohet në spitalet tona, organizimi i nevojshëm për shërbimin, mjekimin ose materialin e kërkuar do të bëhet nga administrata e spitalit. Nëse në ndonjë rast ju do drejtoheni te ndonjë vend ose njerëz jashtë Spitalit Acıbadem, ju lutemi shkruani një e-mail njoftimi në international@acibadem.com ose telefononi në numrin zyrtar të Qendrës së Thirrjeve të Acıbadem +902165444664 dhe flisni personalisht me Drejtorin e Spitalit. Ankesat dhe komentet tuaja do të merren seriozisht nga administrata drejtuese e Grupit për Kujdesin Shëndetësor Acıbadem.

TRAJTIMI

TEKNOLOGJIA

ACIBADEM

×
Kërko