Ultrasonografia 4D e gjirit - ACIBADEM
ULTRASONOGRAFIA E GJIRIT 4D

ULTRASONOGRAFIA E GJIRIT 4D

Ofron imazhe të reja për secilën pjesë të gjirit

ABVS (Skaneri Automatik i Volumit të Gjirit) është një zhvillim i ri teknologjik në mamografinë e gjirit, dhe gjithashtu referohet si ultrasonografi automatike e gjirit, ultrasonografi e volumit të gjirit ose ultrasonografi 4-dimensionale.

Teknika 4 dimensionale e ultrasonografisë së gjirit lejon ekzaminimit imazherik të gjirit nën ekspozime standarde. Grupet e imazheve të marra vlerësohen më pas në një ekran të veçantë, nga një mjek i specializuar. Teknika lejon rikrijimin dhe matjen e imazheve në secilin seksion të ekranit, dhe kështu, minimizon gabimet e përdoruesve të aparaturës së imazherisë dhe parandalon “mos vënien re” të masave të dyshimta që lidhen me gjoksin.

TRAJTIMI

TEKNOLOGJIA

ACIBADEM

×
Kërko