Brakiterapia - ACIBADEM

BRAKITERAPIA

Brakiterapia është një metodë e përdorur për të rritur kontrollin lokal të çrregullimit duke rritur dozën e rrezatimit të aplikuar në tumor përpara dhe pas radioterapisë së jashtme. Megjithatë, gjithashtu mund të përdoret më vete për qëllime kurative në pacientë situata e të cilëve është e përshtatshme për një trajtim të tillë.

Në Brakiterapi, burime radioaktive vendosen në tumorin dhe indet e synuara me metoda unike, duke siguruar kështu kufizimin e dozës rreth burimeve.

Teknika të përdorura në aplikimin e onkologjisë së rrezatimit:

  • IGRT: Terapia me rrezatim e orientuar nga imazhi
  • IMRT: Terapia me rrezatimit me intensitet të moduluar
  • Radioterapia konformale: Radioterapia konformale 3D
  • SRT / SRS: Radioterapia Stereotaktike / Radio-kirurgjia Stereotaktike

Fushat e aplikimit të radioterapisë

Në varësi të gjendjes së sëmundjes radioterapia mund të ndahet në dy grupe kryesore:

Radioterapi kuruese:

Në dritën e informacionit në dispozicion rreth sëmundjes aplikohet në rastet kur sëmundja mund të trajtohet plotësisht. Ajo mund të aplikohet vetëm apo e shoqëruar me kirurgji dhe/ose kimioterapi.

Radioterapia Lehtësuese(Paliative):

Zbatohet në rastet kur është e pamundur shkatërrimi i plotë i sëmundjes. Qëllimi i saj është të parandalojë dhe të lehtësojë vuajtjet dhe të përmirësojë cilësinë e jetës për njerëzit që përballen me sëmundje serioze e komplekse. Për shembull, dhimbja e kockave në një pacient mund të reduktohet me anë të radioterapisë. Në tumoret hemorragjike, humbja e gjakut mund të vihet nën kontroll me anë të radioterapisë së aplikuar. Doza e rrezatimit të dhënë në këtë lloj radioterapie është më pak sesa doza e dhënë në radioterapinë kuruese. Kohëzgjatja e trajtimit është po ashtu më e shkurtër.

TRAJTIMI

TEKNOLOGJIA

ACIBADEM

×
Kërko