Angiografia Dixhitale Substruksioni (DSA) - ACIBADEM
ANGIOGRAFIA ME STRUKTURË DIGJITALE (DSA)

ANGIOGRAFIA ME STRUKTURË DIGJITALE (DSA)

Çfarë është Angiografia Digjitale Subtraksionale?

Angiografia Digjitale Subtraksionale (DSA) është një metodë invazive radiologjike që përdoret për të bërë të dukshme enët e gjakut në inde. Shpesh përdoret për të zbuluar një problem me qarkullimin e gjakut në enët e trurit. Në trup jepet një agjent kontrasti për të përfituar imazhe. Kur përmes enëve të gjakut kontrasti arrin në zonën e dëshiruar për tu ekzaminuar merren imazhet me rreze X të kësaj zone. Pajisja që përpunon këto imazhe quhet teknika e “subtraksionit”. Si rezultat i kësaj procedure zbulohet qartë struktura e enëve të gjakut të asaj zone dhe shkalla e furnizimit me gjak.

Angiografia Digjitale Subtraksionale (DSA) konsiderohet një “standard i artë” i modalitetit të  imazherisë për zbulimin e problemeve me qarkullimin e gjakut. Kjo është një metodë invazive pasi kërkon shpërndarjen intravenoze të materialit të kontrastit gjatë Angiografisë Digjitale Subtraksionale (DSA). Ekziston rreziku i komplikacioneve nga materiali i dhënë i kontrastit. Megjithatë, ky rrezik është i ngjashëm me metodat e tjera invazive të imazhit.

Cilat janë përfitimet e Angiografisë Digjitale Subtraksionale?

Angiografia Digjitale Subtraksionale, një teknikë imazherike fluoroskopike, është përdorur në mënyrë të sigurt që nga vitet 1970. Falë kësaj teknike, e cila zbulon furnizimin me gjak në rajonin e dëshiruar, struktura vaskulare dhe furnizimi me gjak në kohë reale i rajonit mund të shfaqen sa më qartë që të jetë e mundur.

Për të siguruar këto imazhe, përpara se të injektohet agjenti i kontrastit merret imazhi i rajonit të synuar (imazhi i maskës). Kështu, pajisja shfaq anatominë e rajonit dhe trupat e huaj (stent, kapëse kirurgjikale, etj.) nëse ka, si një imazh normal me rreze X. Më pas injektohet një agjent kontrasti. Pas injeksionit, merren imazhet në mënyrë të njëpasnjëshme. Këto imazhe dhe imazhet e maskave zbriten nga njëri-tjetri. Si rezultat, shfaqen vetëm zonat e mbushura me material kontrasti. Këto zona janë strukturat vaskulare dhe zonat e ushqyera nga gjaku që rrjedh në këto vena.

Demonstrimi se radiologjia invazive arrin rezultate më të suksesshme në kohë krahasuar me procedurat e hapura rrit indikacionet për ekzaminime të tilla. Sot, Angiografia Digjitale Subtraksionale, e cila përdoret më së shumti për riparimin e aneurizmave endovaskulare, stentimet arteriale, trombektominë, angioplastikën arteriale me balon, embolizimin endovaskular, është një teknikë efektive në procesin e trajtimit si dhe në diagnostikimin e sëmundjeve nga specialistët.

Kur përdoret Angiografia Subtraksionale?

Angiografia Digjitale Subtraksionale përdoret për të zbuluar dhe trajtuar patologjitë e enëve të gjakut dhe vaskularitetin. Kryerja e suksesshme e shumë procedurave të hapura vaskulare nga radiologjia invazive rrit gjithashtu përdorimin dhe indikacionet e Angiografisë Digjitale Subtraksionale.

Angiografia Digjitale Subtraksionale mund të përdoret për të vlerësuar me saktësi diagnozën e keq formimeve arterio-venoze, hemorragjinë intra-cerebrale me etiologji të panjohur dhe aneurizmat në hemorragjinë subaraknoidale kur CTA/MR është negative.

Angiografia Digjitale Subtraksionale mund të përdoret për trajtimin e embolizimit pre-operativ të tumoreve vaskulare, të embolizimit të fistulës/keq formimit arterio-venoze, trajtimet endovaskulare për vazospazmën si një ndërlikim i hemorragjisë subaraknoidale, vendosjen e stenteve intrakraniale/ekstrakraniale, trombektominë mekanike në iskeminë akute, vendosjen e unazës në aneurizëm, trombektominë  mekanike në infarktin akut.

Sa kohë duhet për të kryer një Angiografi Digjitale Subtraksionale?

Angiografia Digjitale Subtraksionale është në thelb një procedurë angiografike. Ashtu si në angiografitë e tjera, nëse është e nevojshme, pacienti vendoset nën anestezi me sedacion në një mjedis steril dhe punohet në pozicionin shtrirë. Me punën e një ekipi me përvojë, tentohet të qartësohet struktura vaskulare e pacientit.

Kohëzgjatja e ekzaminimit mund të jetë të paktën gjysmë ore, në varësi të gjendjes së pacientit, zonës që do të fotografohet dhe situatës së sëmundjes në këtë zonë.

Qëllimi është kryerja e imazherisë në kohën më të shkurtër të mundshme, pa i shkaktuar asnjë dëm pacientit. Pas imazherisë, pacienti mund të dalë nga spitali pasi të jetë mbajtur nën vëzhgim për disa kohë.

Procedura e Angiografisë Digjitale Subtraksionale

Përpara se të kryhet Angiografia Digjitale Subtraksionale, shqyrtohen sëmundjet kardiovaskulare të pacientit, diabeti, medikamentet, ndonjë alergji ndaj ndonjë gjëje ose ndaj materialit të kontrastit me jod, operacionet e mëparshme dhe funksionet e veshkave.

Gjatë përgatitjeve teknike dhe gjatë procedurës zbatohen kushte të rrepta steriliteti si te pacienti dhe në rrobat që duhet të veshë ai. Pacienti shtrihet në shtrat në mënyrë të tillë që të sigurojë lehtësinë e manovrimit të radiologut që do të kryejë procedurën. Në varësi të situatës ose procedurës që do të aplikohet, pacienti mund vendoset nën anestezi me sedacion ose të vihet në gjumë me anestezi të përgjithshme.

Kur fillon Angiografia Digjitale Subtraksionale, përpara aplikimit të kontrastit në zonën e synuar, merren imazhe me rreze X aty ku dëshirohet të zbulohet struktura vaskulare. Anestezia aplikohet në vendin e shpimit për të arritur zonën e synuar. Zakonisht, kryhet shpim i drejtuar me echo. Prej këtu, kateteri arrin në zonën e synuar. Imazhet me rreze X merren në mënyrë të njëpasnjëshme ndërkohë që kontrasti injektohet në zonën e synuar. Falë aparaturës, këto dy imazhe ndahen nga njëri-tjetri dhe damarët në zonën e synuar shfaqen qartë.

Pas përfundimit të procedurës hiqet kateteri. Gjakderdhja e mundshme në vendin e daljes, nëse ka, stopohet dhe mbahet nën kontroll. Pacienti mbahet nën vëzhgim për disa kohë.

Komplikimet e Angiografisë Digjitale Subtraksionale

Edhe pse Angiografia Digjitale Subtraksionale është një metodë imazherike që konsiderohet si standard i artë që tregon furnizimin me gjak të enëve dhe rajoneve, ajo është në fund të fundit një procedurë invazive. Gjatë procedurës së imazherisë mund të hasen komplikime lokale dhe sistemike.

Lokalisht, mund të shkaktojë dëmtim lokal të indeve në vendin e shpimit. Këtu ekziston rreziku i formimit të trombit. Mund të hasen disa probleme vaskulare si pseudoaneurizma dhe fistulat arterio-venoze.

Gjatë aplikimit ka rreziqe të mbylljes së venës, çarjes së venave për shkak të mpiksjes intravaskulare që lëshon ajër. Përveç këtyre, mund të ndodhë edhe ekspozimi toksik i veshkave ndaj kontrastit të aplikuar.

Siç parashikohet në çdo ndërhyrje kirurgjikale, pacienti mund të përjetojë gjithashtu ankth dhe rënie të presionit të gjakut të lidhur me ankthin, të përziera, marrje mendsh dhe dhimbje gjatë procedurës.

TRAJTIMI

TEKNOLOGJIA

ACIBADEM

×
Kërko