Ethos - ACIBADEM
Radioterapia Ethos

Radioterapia Ethos

Inteligjenca artificiale dhe terapia e përshtatur kombinohen për të krijuar inteligjencën e përshtatur. Radioterapia Ethos është një terapi e re gjithëpërfshirëse, revolucionare, e përqendruar te pacienti dhe e personalizuar, nga planifikimi fillestar deri te përshtatja në shtrat dhe monitorimi i trajtimit. Radioterapia adaptive jep shpresë të shtuar për kontrollin e tumorit dhe jetëgjatësi më të madhe për shumë lloje të kancerit. Terapia Ethos është një zgjidhje holistike e drejtuar nga inteligjenca artificiale e krijuar për të rritur aftësinë, fleksibilitetin dhe efikasitetin e radioterapisë.

Sistemi i drejtuar nga teknologjia e inteligjencës artificiale, ofron një pamje në kohë reale të anatomisë së pacientit dhe lejon që doza e rrezatimit të përshtatet në kohë reale ndaj variacioneve të vazhdueshme në formën dhe pozicionimin e tumorit të individit dhe indeve normale. Terapia Ethos lehtëson dërgimin e dozës së rrezatimit drejt objektivit të planifikuar, ndihmon në ruajtjen e organeve në rrezik dhe mundëson kufij më të personalizuar për të reduktuar potencialisht toksicitetin. Ethos përdor CBCT, një rreze në formë koni të rrezeve X për të ndërtuar një imazh 3D me një lëvizje në vend të një serie prerjesh me rreze x si në skanimet tradicionale të CT-së.

Terapia e përshtatur është një lloj trajtimi i kancerit me rrezatim që evoluon me kalimin e kohës në përgjigje të ndryshueshmërisë kohore dhe hapësinore të mikromjedisit të tumorit dhe fenotipit qelizor. Ai llogarit makro luhatjet në formën dhe pozicionin e tumorit që ndodhin për shkak të ndryshimeve në organet e afërta. Terapia e përshtatur gjithashtu merr në konsideratë ndryshimet fiziologjike, si mbushjen e fshikëzës së urinës. Dozat e rrezatimit dërgohen më shpejt, me saktësi dhe siguri më të madhe për pacientin.

TRAJTIMI

TEKNOLOGJIA

ACIBADEM

×
Kërko