MRI e plotë e trupit - ACIBADEM
MRI E PLOTË E TRUPIT

MRI E PLOTË E TRUPIT

Teknologji e përparuar për diagnostikimin e hershëm të masave tumorale

MRI e plotë e trupit është një nga pajisjet më të rëndësishme diagnostikuese midis teknologjive të rezonancës magnetike që janë në dispozicion sot. Pajisja mundëson skanimin e plotë të tërë trupit për vetëm 45 minuta; dhe kështu, lehtëson zbulimin e masave të dyshimta në një fazë të hershme, përpara se të shfaqen simptomat e sëmundjes.

Përveç përdorimit të tij në diagnostikimin e sëmundjeve të dyshuara, MRI e plotë e trupit përdoret gjithashtu për qëllime kontrolli të përgjithshëm. Këshillohet që të përdoret së bashku me metodat klasike në procedurat e shqyrtimit të tumoreve të gjirit, prostatës dhe ato gastrointestinale. Pacienti nuk ekspozohet ndaj rrezatimit gjatë gjithë procesit të MRI të plotë të trupit. Në dallim nga proceset rutinë të ekzaminimit, kjo teknikë nuk kërkon injeksion intravenoz të lëndës së kontrastit te pacienti.

TRAJTIMI

TEKNOLOGJIA

ACIBADEM

×
Kërko