Intraoperative 3 Tesla MRI - ACIBADEM
MRI INTRAOPERATORE 3 TESLA

MRI INTRAOPERATORE 3 TESLA

Ekzaminim imazherik më i shpejtë gjatë operacioneve kirurgjikale

MRI intraoperatore 3 Tesla prodhon të dhëna më shpejtë dhe me rezolucion të lartë gjatë operacionit në tru, dhe lejon heqjen e plotë kirurgjikale të tumoreve të trurit.

Përveç se përdoret për ekzaminim imazherik të gjithë trupit, MRI Intraoperative TIM Trio Magnetom 3 Tesla lehtëson heqjen e plotë të tumoreve duke siguruar një ekzaminim imazherik të shpejtë gjatë operacioneve të trurit. Sistemi lejon ekzaminim imazherik gjatë operacionit, dhe i mundëson kirurgut të ekzaminojë çdo pikë që mund të nevojitet në një mjedis steril, para mbylljes së zonës kirurgjikale dhe pa e zgjuar pacientin. Kjo i siguron kirurgut informacion mbi madhësinë dhe vendndodhjen e tumorit, edhe nëse ai ndodhet në një zonë me vështirësi për t’u arritur. Meqenëse eliminohen rreziqet e dështimit për të hequr plotësisht të gjitha mbetjet, e shkaktimit të dëmtimeve në zonat funksionale dhe të operimit në zonën gabuar, nuk nevojitet operacion i dytë.

TRAJTIMI

TEKNOLOGJIA

ACIBADEM

×
Kërko