Krahu Robotik Mako Rio - ACIBADEM
Krahu Robotik Mako Rio

Krahu Robotik Mako Rio

Teknologjia Robotike në Kirurgjinë Ortopedike

Çfarë është Sistemi i Krahut Robotik Mako Rio?

Sistemi i Krahut Robotik Mako Rio lejon që kirurgu të kryejë procedurën sipas kirurgjisë së planifikuar. Proteza që është më e përshtatshme me anatominë e pacientit përcaktohet me anë të një planifikimi të hollësishëm me anë të pajisjes Mako. Parametra të caktuar, siç janë fleksibiliteti i artikulacioneve dhe ekuilibrimi i ligamenteve, vlerësohen me saktësi.

Strukturat e përbashkëta lëvizëse dhe dinamike sigurohen nga sistemi i Krahut Robotik Mako Rio duke vënë në dukje vetëm pjesët e dëmtuara. Kështu, mund të eliminohet gjatësia e pabarabartë e këmbëve.

Periudha e rikuperimit të pacientëve është më e shkurtër se në operacionet e tjera, pasi operacioni kryhet me një prerje të vogël kirurgjikale. Mundësia për gjakderdhje është më e pakët dhe nevoja për transfuzion gjaku zvogëlohet në një operacion që kryhet me një prerje të vogël.

Mendohet se së shpejti sistemi i Krahut Robotik Mako Rio do të përdoret gjithashtu edhe për trajtimin e osteoartritit (artrozës) në artikulacione të tjera, të tilla si shpatulla.

Si kryhet një operacion me anë të Sistemit të Krahut Robotik Mako Rio?

Para operacionit kryhet një MRI për të krijuar një model virtual 3-dimensional të artikulacioneve; pas një vlerësimi nga mjeku, planifikohen me saktësi proteza që do të përdoret për operacionin dhe procedurat.

Kur fillon operacioni, së pari kirurgu duhet të vlerësojë përputhjen e modelit virtual 3-dimensional të artikulacionit të ruajtur në kujtesë të krahut robotik me anatominë reale të artikulacionit në sallën e operacionit. Pas këtij vlerësimi për përputhshmërinë, Sistemi i Krahut Robotik Mako Rio do të fillojë të shohë artikulacionin tuaj me sytë e tij në një mjedis hapësinor – sistemi i gjurmimit të shënjuesve reflektues – në sallën e operacionit.

Para se të përgatiten zgavrat e protezave, sistemi robotik analizon biomekanikën e artikulacionit, përkatësisht ekuilibrin e ligamentit, me shumë ndjeshmëri. Për më tepër, ai raporton gjatësinë e këmbës tjetër tek kirurgu në operacionet e këllkut. Kirurgu vendos mënyrën përfundimtare dhe më të përshtatshme nga ana biomekanike për vendosjen e protezës, duke rivlerësuar rezultatet e analizës.

Pasi zgavrat e protezave shpëlahen nën presion, protezat e planifikuara paraprakisht vendosen nga kirurgu me ndihmën e krahut robotik.

Kirurgjia e zëvendësimit të gjurit dhe këllkut

Sistemi i Krahut Robotik Mako Rio përdoret për procedurat e zëvendësimit të artikulacionit në trajtimin e osteoartritit (artrozës).

Kirurgjia e zëvendësimit synon të zvogëlojë dhimbjen dhe të ruajë lëvizshmërinë dhe funksionalitetin duke veshur sipërfaqet e shkatërruara të artikulacioneve.

Në kirurgjinë e zëvendësimit është e nevojshme të respektohen disa standarde dhe procedura, por duhet të kryhet një procedurë e veçantë për secilin pacient, pasi struktura e artikulacionit ka një karakteristikë të personalizuar.

TRAJTIMI

TEKNOLOGJIA

ACIBADEM

×
Kërko