Trilogji - ACIBADEM
Trilogy

Trilogy

Përshpejtuesi Linear (LINAC) përbëhet nga tre modalitete të veçantë radioterapie: IGRT, IMRT dhe SRT / SRS. Përdoret për diagnostikim dhe trajtim dhe u ofron pacientëve përparësi të konsiderueshme. IGRT përdoret për aplikimin e radioterapisë së udhëhequr nga imazhi. IMRT përdoret për të administruar rrezatimin e moduluar me intensitet, i cili lejon rregullimin e intensitetit të rrezatimit që aplikohet në zonat që marrin trajtim në mënyrë që të arrihen doza ideale. Ndërsa tumori ekspozohet në doza të larta rrezatimi, indet e shëndetshme mbrohen sa më shumë që të jetë e mundur. Teknologjia SRT / SRS përdoret për të aplikuar radioterapi të imët.

TRAJTIMI

TEKNOLOGJIA

ACIBADEM

×
Kërko