Gastroenterologjia - ACIBADEM
Gastroenterologjia

Gastroenterologjia

Në Klinikat e Gastroenterologjisë, bëhet diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të sistemit tretës. Për më tepër, klinikat kanë një qendër të posaçme për sëmundjet inflamatore të zorrëve.

Shërbimet që ofrohen nga klinikat janë renditur si më poshtë:

  • Diagnostikimi dhe trajtimi mjekësor me ndërhyrje i sëmundjeve që zhvillohen në organet që i përkasin sistemit tretës (ezofagu, stomaku, zorrën e hollë dhe zorrën e trashë, rajoni anal, fshikëza e tëmthit, kanalet biliare, pankreasi dhe peritoneumi)
  • Trajtimi i sëmundjes së refluksit acid
  • Trajtimi i sëmundjeve anorektale

Përveç gastro-duodenoskopisë dhe kolono-skopisë, Njësitë Endoskopike të pajisura mirë nga ana teknologjike, mundësojnë që proceset e nivelit të avancuar si ERCP gjithashtu të kryhen në mënyrë rutinë.

Qendra e sëmundjes Crohn dhe kolitit

Sëmundjet e Crohn mund të zhvillohen në një ose më shumë rajone në ezofag, stomak, zorrën e hollë, zorrën e trashë si dhe në të gjithë përbërësit e sistemit të tretjes, dhe të shkaktojnë trashje dhe ulcera në rajone të tilla. Koliti ulceroz, nga ana tjetër, zhvillohet në zorrën e trashë. Përshkruhet si një sëmundje që shfaqet në shtresën që mbulon pjesën e brendshme të zorrës së trashë (mukozën). Sëmundja shkakton inflamacion dhe plagë me gjakderdhje (ulcerat) në mukozë. Duke qenë një sëmundje kronike, ajo duhet të monitorohet. Një qendër brenda spitalit, e cila është krijuar posaçërisht për grupe sëmundjesh siç ato të përmendura më lart, ofron shërbime në lidhje me këto sëmundje, frekuenca e shfaqjes së të cilave është rritur vitet e fundit. Në këtë qendër, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të përmendura kryhet në përputhje me teknologjinë më të fundit nga specialistë të gastroenterologjisë dhe kirurgjisë.

TRAJTIMI

TEKNOLOGJIA

ACIBADEM

×
Kërko